تبلیغات
آموزش زبان انگلیسی - مطالب ابر idioms

آموزش زبان انگلیسی

محلی برای یادگیری و بهبود مکالمه بزبان انگلیسی

اصطلاحات انگلیسی (20)

در این سری از مطالب به بررسی اصطلاحات متداول در انگلیسی می پردازیم. لطفا برای دیدن ادامه مطلب روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

Piece of cake

ادامه مطلب

نوع مطلب : اصطلاحات 

نظرات() 

اصطلاحات انگلیسی (19)

در این سری از مطالب به بررسی اصطلاحات متداول در انگلیسی می پردازیم. لطفا برای دیدن ادامه مطلب روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

See eye to eye

ادامه مطلب

نوع مطلب : اصطلاحات 

نظرات() 

اصطلاحات انگلیسی (18)

در این سری از مطالب به بررسی اصطلاحات متداول در انگلیسی می پردازیم. لطفا برای دیدن ادامه مطلب روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

Your guess is as good as mine

ادامه مطلب

نوع مطلب : اصطلاحات 

نظرات() 

اصطلاحات انگلیسی (17)

در این سری از مطالب به بررسی اصطلاحات متداول در انگلیسی می پردازیم. لطفا برای دیدن ادامه مطلب روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

TAKE WITH A GRAIN OF SALT

ادامه مطلب

نوع مطلب : اصطلاحات 

نظرات() 

اصطلاحات انگلیسی (16)

در این سری از مطالب به بررسی اصطلاحات متداول در انگلیسی می پردازیم. لطفا برای دیدن ادامه مطلب روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

HIT THE NAIL ON THE HEAD

ادامه مطلب

نوع مطلب : اصطلاحات 

نظرات() 

اصطلاحات انگلیسی (15)

در این سری از مطالب به بررسی اصطلاحات متداول در انگلیسی می پردازیم. لطفا برای دیدن ادامه مطلب روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.ادامه مطلب

نوع مطلب : اصطلاحات 

نظرات() 

اصطلاحات انگلیسی (14)

در این سری از مطالب به بررسی اصطلاحات متداول در انگلیسی می پردازیم. لطفا برای دیدن ادامه مطلب روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.ادامه مطلب

نوع مطلب : اصطلاحات 

نظرات() 

اصطلاحات انگلیسی (13)

در این سری از مطالب به بررسی اصطلاحات متداول در انگلیسی می پردازیم. لطفا برای دیدن ادامه مطلب روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

Cut corners

ادامه مطلب

نوع مطلب : اصطلاحات 

نظرات()   • تعداد صفحات :2
  • 1  
  • 2